פעילות החברה בתחום הבנייה מציעה לרשויות ליווי מלא בכל הקשור לביצוע פרויקטים של כלל מבני הציבור הקיימים – אולמות ספורט, הקמת מגרשי כדורגל, בתי ספר, מרכזיים קהילתיים, מבני מועצה, בתי כנסת, מקוואות ועוד. ליווי מלא אל מול כל הגורמים המתקצבים, החברה מתנהלת אל מול אגף הנכסים והאסטרטגיה ברשות המקומית במטרה לאתר את השטחים החומים המתאימים ביותר לפרוגראמה הנדרשת של המשרד הממשלתי המתקצב. החברה מלווה את שלב האישורים, הפרוגראמה ושלבי אישור התכנון וכל זאת עד שהרשות מקבלת את ההרשאה. גם בהמשך הפעילות החברה מלווה את הרשות בכל הכרוך בדיווח למשרד המתקצב לצורך שחרור הכסף מהגורם המתקצב בכל אחד מהשלבים.

לחברה ניסיון וידע בליווי המכרז והמפרט הטכני בצורה המבטיחה עמידה במסגרת התקציב המוצע. החברה מעמידה לטובת הרשויות המקומיות את הידע וניסיון רב השנים שנצבר בקרב האנשים המלווים עמה ומטעמה את הפעילות.