פעילות החברה בתחום התשתיות נותנת מגוון שירותים הכוללים ניהול תכנון, ניהול פרויקטים הנדסיים ופיקוח בתחומי התחבורה, התשתית והבנייה לרבות כבישים, רכבות, נמלים ועבודות תשתית ופיתוח בתחום האורבני. הפעילות בתחום התשתיות פועלת במגוון והיקף רחב של פרויקטים מקטנים ועד מגה פרויקטים לאורך כל שלבי התכנון , מתכנון ראשוני ומוקדם, כולל ניהול התכנון המפורט וניהול ופיקוח של הביצוע ההנדסי. ההתמחות הינה בניהול התכנון, ניהול הפרויקטים ופיקוח על הביצוע.

מספר פרויקטים הניתנים לציון: תשתיות מרכיביי בטחון, מחלף מורשה, כבישים ותשתיות בנגב, גישור ועב' כבישים ותשתיות בחיפה אזורי תעסוקה כגון "היי פארק" שוהם ונוספים, מתחמי מגורים בכל הארץ ועוד. ללקוח עומדת האפשרות לקבלת כל שירותי הייעוץ בפרויקט התשתית באמצעות אגף התשתיות "כחבילה שלמה". במסגרת פעילות אגף התשתיות נוהלו על ידו לאורך השנים פרויקטים בהיקף מצטבר של מאות מילונים.

בין לקוחות הקבוצה נמנים: החברה למשק וכלכלה, נת"ע, חברות כלכליות שונות, חברות עירוניות יפה נוף, רשות מקרקעי ישראל, עיריות, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות, חברות ממשלתיות, יזמים פרטיים ועוד.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •