פעילות החברה בתחום הריהוט מתמחה במתן שירותי ייעוץ, ניהול ופיקוח של ריהוט וציוד למוסדות חינוך ומבני ציבור, מפורסם מס' שנים בקרב הרשויות המקומיות. 

פעילות זו מאפשרת לרשויות להזמין ריהוט וציוד איכותיים באופן מהיר ויעיל, ובהתאמה אישית שמבוצעת ע"י מפקח הפרויקט.

במסגרת פעילות זו ישנם 3 פרקים:

  • ריהוט למוסדות חינוך ומבני ציבור.
  • ריהוט משרדי, ספריות, חדרי מחשב, חדרי מעבדה ועוד.
  • ריהוט וציוד לגני ילדים.

במסגרת ההתקשרות ניתנים השירותים:

א. תכנון והתאמת צרכי הרשות ותרגומן לכתב כמויות. 

ב. תכנון וביצוע הזמנות עפ"י תנאי המכרז.

ג. מעקב ובקרה אחר ביצוע העבודה באמצעות הספק הנבחר.

ד. ניהול תיאום ופיקוח מקצועי צמוד, קביעה ועמידה בלוחות זמנים, בדיקה ואישור חשבונות.

ה. הפרויקט מפוקח על איכות הביצוע מתחילת התהליך ועד לסופו.

הספקים במכרז זה הם בעלי מוניטין וניסיון מוכח בתחום, ועמדו בדרישות הסף הקפדניות שהציב המכרז.