רח שמואל שניצר 2+4, אזורי חן פרוייקט של ו.א. קבלני בניין בע"מ בתל אביב